KN varukoder

Svenska

Sök KN-kod

Du kan söka på två olika sätt:

-

Ange ett KN-nummer.
Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. Om det nummer du sökt har ändrats, får du ett meddelande om det.

-

Ange ett sökord.
Du söker då efter ordet i den självförklarande texten, och vid träff får du en lista på samtliga KN-nummer som är associerade med det ordet. Sökord som innehåller mellanslag innesluts med citationstecken (”).

Exempel: ost "inte riven"OBS! Vid rapportering till Intrastat skall alltid åttasiffrig varukod anges.